ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ 2018-02-23T21:22:21+00:00

Πραγματογνώμονας είναι εκείνος ο οποίος με τις τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις καλείται να δώσει απαντήσεις για μια κατάσταση στην οποία έχει εξειδικευθεί, όπως να εκτιμήσει τη ζημιά ενός οχήματος που μπορεί να ονομαστεί και εκτιμητής ζημιών ή να βρει τον τρόπο με τον οποίο έγινε η ζημιά κτλπ.

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πραγματογνωμοσύνες στον τομέα των οχημάτων (αυτοκινήτου, μηχανών, σκαφών) τόσο για ασφαλιστικές εταιρίες όσο και για ιδιώτες.