ΠΡΟΦΙΛ 2024-04-21T16:36:22+00:00

Σχετικά με τον Φίλιππο Μπρέζα

O

ΜΠΡΕΖΑΣ Φίλιππος ήρθε από την παιδική του ηλικία σε επαφή με τις συγκρούσεις και ζημιές οχημάτων καθώς ο πατέρας του ήταν ειδικευμένος τεχνίτης αμαξωμάτων (Φανοποιός). Πλέον, είναι Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακή εκπαίδευση, ειδικός πραγματογνώμων επιστημονικής διερεύνησης τροχαίων συμβάντων και ελέγχου ζημιών, σε οχήματα πάσης φύσεως, πιστοποιημένος ελεγκτής οχημάτων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Υ.Μ.Ε.) με πάνω από 50.000 τεχνικούς ελέγχους οχημάτων, μέλος και εισηγητής της Πανευρωπαικής ένωσης ειδικών στον τομέα της έρευνας και ανάλυσης τροχαίων ατυχημάτων (E.V.U. Ελλάδος), διορισμένος ως διδακτικό προσωπικό της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και εγγεγραμμένος στους Καταλόγους/Πίνακες των πραγματογνωμόνων της Εισαγγελίας και Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς.

Έχοντας ήδη συντάξει πλείστες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης επιστημονικά τεκμηριωμένες, τόσο για λογαριασμό ιδιωτών όσο και εταιριών, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως τεχνικός σύμβουλος, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αναφορικά με:

– τροχαία ατυχήματα όλων των ειδών

– βλάβες ή ζημίες οχημάτων & κινητήρων πάσης φύσεως

– καταστροφές από πυρκαγιά

– κατασκευαστικά προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν από αστοχία του υλικού κατασκευής

Οι υπηρεσίες που παρέχει στις ανωτέρω περιπτώσεις, πέραν της διερεύνησης σε βάθος των αιτιών και συνεπειών μέσω σύγχρονων τεχνολογικών οργάνων μέτρησης και λογισμικών προσομοίωσης, συμπεριλαμβάνουν και την αντιπροσώπευση του πελάτη σας κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του.